Érintésvédelem Időszakos Felülvizsgálata (ÉV)

Érintésvédelem Időszakos Felülvizsgálata (ÉV)

Érintésvédelmi mérés

Az épületek villamos berendezéseit használatba vétel előtt, illetve azután időszakosan kötelező felülvizsgálni az alábbiak szerint.
Kérjen ajánlatot!

A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki:

5/A.§ (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem ) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkaadó – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón: havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon : évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken: 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken: 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.