Munkavédelmi oktatások

Munkavédelmi oktatások

Ha Ön is céget, vállalkozást működtet, akkor a következőket mindenképpen szem előtt kell tartania: bármilyen tevékenységi körben is keresi a kenyerét, dolgozóit minden esetben, kötelezően tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban kell részesítenie! Amennyiben ezeket az eljárásokat figyelmen kívül hagyja, az ebben kompetens szakhatóság akár 100.000 Ft bírságot is kiszámlázhat (/fő) Önnek minden egyes dolgozója után.

Munkavédelmi oktatás

Ugye Ön is szeretné elkerülni a pénzbírságot? Akkor görgessen lejjebb és olvasson tovább!

Munkavédelmi oktatás – mikor szükséges?

 • az alkalmazotti jogviszony bejegyzését megelőzően (munkáltatói szerződés aláírása előtt)
 • nagyobb cégek esetében akkor is, ha az alkalmazottat áthelyezik, más munkakörben, beosztásban dolgoztatják tovább
 • új technikai újítások, elemek bevezetése esetén
 • új gépek, eszközök betelepítését és elsajátítását megelőzően
 • ha fokozottan veszélyes anyagokkal, eszközökkel érintkeznek az alkalmazottak
 • munkahelyen történő baleseteket követően (így fel lehet mérni és ki lehet javítani a hibákat)

Minden munkahelyen vannak szabályok, ezzel jó, ha a munkavállalók tisztában vannak. A munkavédelmi oktatásnak köszönhetően megismerkedhetnek az adott munkahely elvárásaival, esetleges buktatóival, veszélyeivel és ezek kiküszöbölésével. Ennek elsődleges célja, hogy a munkáltató megfelelő munkakörülményeket tudjon biztosítani. A váratlanul felbukkanó problémák, balesetek során kifejezetten hasznos lehet, ha a dolgozók tudják mi a teendő.
Az oktatást követő dokumentációban az alkalmazottak aláírásukkal jelzik, hogy tudomásul vették az oktatáson elhangzottakat, egyet értenek velük, ennek tudatában végzik majd munkájukat.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

A munkavédelmi törvény több helyen is hangsúlyozza a képzés, az oktatás fontosságát, a munkavállalók szakmai és munkavédelmi képességét. Pl.:

1993.évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

 1. §

A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.63

 1. §
 • A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.
 • Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. §) részesült munkavállalók léphetnek be.
 • Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben – előírhatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti.
 • Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.
 1. §
 • A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
 1. munkába álláskor,
 2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 4. új technológia bevezetésekor
 5. elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
 • Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Ön is a legjobbat szeretné alkalmazottainak? Célja, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsen? Akkor a legjobb helyen jár! Amennyiben tanácsra lenne szüksége tűzvédelmi, munkavédelmi kérdésekben, örömmel állunk rendelkezésére! Mindenkinek jár egy segítő kéz!

Tekintse meg munkavédelemmel kapcsolatos további szolgáltatásainkat!

Munkavédelmi bejárások
Az eseti bejárások során szakembereink elvégzik egy-egy szerkezet, munkaeszköz (gépek, kiegészítők) vizsgálatát, esetlegesen üzembe helyezését is. A rendszeres munkavédelmi bejárások alkalmával azt ellenőrzik, hogy a munkáltató megfelel-e a munkavédelemmel kapcsolatos elvárásoknak, feltérképezik a jelenlévő hibákat, útmutatást adnak ezek kiküszöbölésére.

Munkahelyi kockázatelemzés
A kockázatbecslés elsődleges célja az egy tevékenységen belül felmerülő mulasztások azonosítása. A dokumentum taglalja az ezekre vonatkozó egyéb eljárásokat: milyen jellegű beavatkozásokra van szükség, hogy ezek megszűnjenek. Emellett leírja, ha a veszélyforrás nem szüntethető meg teljes mértékben, akkor erre a célra fenntartott eszközök beszerzése és biztosítása javasolt.

Tűzvédelmi szabályzat készítés
A szabályzatban meghatározzuk a vállalkozásra vonatkozó tűzvédelmi alapvetéseket. Tájékoztatásul szolgálhat ez a vezetőség és az alkalmazottak részére is. Jó, ha tudják, hogyan kell cselekedniük tűz esetén (hol a vészkijárat, poroltó). A dokumentumban lefektetett kritériumoknak és irányelveknek minden dolgozó/alkalmazott, és vezető pozícióban lévő is köteles megfelelni és tudomásul venni azt.