ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Munkavédelem   Rendelkező tájékoztató és tiltó táblák

Rendelkező tájékoztató és tiltó táblák

Rendelkező tájékoztató és tiltó táblák

Rendelkező tájékoztató és tiltó táblák

A munkahelyen a munkáltatónak a munkavállalók és a munkaterületen tartózkodó egyéb személyek (vendégek, vevők más cég munkavállalói, stb.) részére biztosítani kell a megfelelő tájékozódás lehetőségét. A tájékoztatás és a rendelkezés keretében kell kihelyezni a védőeszközök használatára figyelmeztető táblákat, a tilalmi táblákat a veszélyre figyelmeztető táblákat a menekülési irányjeleket a vészkijáratok jelölését és még sokk egyéb táblát. A táblák a funkciójuktól függően különböző színűek lehetnek: tiltás vörös (piros), sárga figyelmeztetés, zöld menekülési útvonal … stb.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

Figyelemfelhívó és biztonsági jelek előírásai

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet  a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

1. §

(3) E rendelet alkalmazásában:

a.      biztonsági és egészségvédelmi jelzés (a továbbiakban együtt: biztonsági jelzés): meghatározott mértani forma, szín-, hang-, fény-, képjel (piktogram) emberi testmozgás útján adott olyan információ, amely – az egyéb munkavédelmi követelmények teljesülése mellett – lehetővé teszi, hogy a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat (kockázatokat);

b.      biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel;

c.      tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt;

d.      figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet;

e.      rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő;

f.       elsősegély- vagy menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi;

g.      tűzvédelmi tájékoztató jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi;

ga)   tájékoztató jel: olyan jel, amely a b)-g) pontban megnevezett jelektől eltérő egyéb információt közöl (pl. iránymutató jelek);

h.      jelzőtábla: biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja;

i.        kiegészítő tábla: a jelzőtáblával együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla;

j.        biztonsági szín: olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából;

k.      képjel (piktogram): jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra;

l.        világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból álló, belülről vagy hátulról kivilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült biztonsági jelet hordozó eszköz,

m.    hangjel: olyan, előzetesen meghatározott jelentésű akusztikus jel, amelyet természetes vagy szintetizált emberi beszédhang alkalmazása nélkül bocsát ki az arra szolgáló eszköz;

n.      szóbeli kommunikáció: előre meghatározott formájú, természetes vagy szintetizált emberi hangon történő közlés;

o.      kézjel: az irányítást végző személy karjának vagy kezének előzetesen meghatározott jelentésű mozgása vagy helyzete, amely veszélyt, illetve szükséges tevékenységet jelez.

 

54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

149. § A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek, a 13. melléklet 1. ábrája alapján.

207. § (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200  600 mm.

13. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. ábra, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez

13. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - A tűzvédelmi jel rögzítési magassága

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága

 

2. ábra, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez

13. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez

A menekülési jelek elhelyezése

 

3. ábra, a Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer alcímhez

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai: