ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Szakszerviz   Füstelvezetők karbantartása és javítása

Füstelvezetők karbantartása és javítása

Füstelvezetők karbantartása és javítása

2A hő- és füstelvezető berendezések rendszeres karbantartásáról az üzemeltető gondoskodik.
A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
228. Hő- és füstelvezetés584. § (1) A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.
(2) Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani.
(3) Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési
utasítását kell irányadónak tekinteni.
(4) A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell
gondoskodnia.
(5) A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden,
a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.
(6) A túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházak mérését meg kell ismételni
a) ha a lépcsőházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor,
b) 5 évente.585. § (1) A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.
(2) Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és
a javítás elvégzését írásban igazolni kell.
(3) A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat
eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.
(4) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni,
tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

Füstelvezetők karbantartása és javítása az el:

A Belügyminiszter 28/2011. ( IX. 6.) BM rendelete
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról tartalmazza a vonatkozó előírásokat.

Hő és füst elleni védelem

292. § Az építmények kialakítása során biztosítani kell, hogy
a) a felszabaduló hõ és füst a lehetõ leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba,
b) a felszabaduló hõ ne csökkentse káros mértékben a teherhordó szerkezetek állékonyságát,
c) az erre szolgáló eszközök, berendezések az elõírt idõtartamig hatékonyan és üzembiztosan mûködjenek,
d) a benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlõdõ hõ és füst ne, vagy csak olyan mértékben juthasson be, ami
még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út felismerése, mérgezõ gázok hiánya), a menekülési
útvonalra elõírt egyéb feltételekkel közösen,
e) a tûzoltóságnak legyen lehetõsége a hõ és füst elleni védelem eszközeinek hatékony használatára, a füst- és
tûzterjedés befolyásolására, és
f) a tûzoltás elõsegítése érdekében a szükséges helyeken kialakuljon a megfelelõ füstmentes levegõréteg.

546. §
(1) Az elkészült hő- és füstelvezető rendszerről az átvétel időpontjában a kivitelezőnek a következő bizonylatokat kell
szolgáltatnia:
a) alaprajzot és a szükség szerinti metszeti rajzokat és leírást, amelyek tartalmazzák a hő- és füstelvezető berendezés
fizikai kialakításának leírását, a berendezés elemeinek jellemző méreteit,
b) kezelési és karbantartási utasítást,
c) nyilatkozatot az e fejezetben előírtak betartásáról,
d) nyilatkozatot arról, hogy a berendezés üzemképes.
(2) A hő- és füstelvezető berendezés üzembe helyezésére csak a kivitelező vagy a megbízottja jogosult.