ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Szakszerviz   Tűzívíztározó medence karbantartás

Tűzívíztározó medence karbantartás

Tűzívíztározó medence karbantartás

Tűzívíztározó medence karbantartás elvégzése 6 havonta szükségeltetik – és 5 évente kell karban tartani.A tűzoltó vízforrás ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.

 Ajánlatkéréshez kattintson ide!


Tűzívíztározó medence karbantartás előírásai

A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tízvédelmi Szabályzatról tartalmazza a vonatkozó előírásokat.

42. §
(1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról,
ötévenkénti teljes körû felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik
azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.
(2) A féléves felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy
megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep
mûködõképességét, fûtött víztárolók esetén a fûtési rendszer mûködõképességét.
(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékû szivárgás
észlelése esetén a szivárgás tényérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.
(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy a fémbõl készült tartályoknál a korrózió elleni védelem
szükségességérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

43. §
(1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körû felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot
végzõ személy elvégzi
a) a víztároló tisztítását,
b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,
d) a fémszerkezetek festését, és
e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.
(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke
1,5 MPa, idõtartama 5 perc, a nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.
(3) Egyéb víztároló (víztornyok, vízmûvek tárolói) esetén a szívócsõ megléte, karbantartottsága, a tûzoltásra tartalékolt
(elõírt) víz megléte és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetõsége félévenkénti ellenõrzésérõl
a fenntartó gondoskodik.
(4) A természetes vízforrások (pl. folyó, patak, tó) mint tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatakor az elõírásokat