ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Tűzvédelem   Időszakos Villámvédelmi Felülvizsgálat (VV)

Időszakos Villámvédelmi Felülvizsgálat (VV)

Időszakos Villámvédelmi Felülvizsgálat  (VV)

Villámvédelmi Felülvizsgálat

Építmények és szabadterek villámvédelmi felülvizsgálatát robbanásveszélyes helyiségek esetében 3, egyéb esetben 6 évenként kell elvégeztetni.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

54 / 2014.  (XII.5) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

 1. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 2. a) a létesítést követően az átadás előtt,
 3. b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 4. c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
 5. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

 1. a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 2. b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 3. c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 4. d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 1. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 2. a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 3. b) a létesítést követően az átadás előtt,
 4. c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
 5. d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglaltkülönleges eseményt követően kell elvégezni.

(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.