ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Tűzvédelem   Tűzoltó készülékek ellenőrzése

Tűzoltó készülékek ellenőrzése

Tűzoltó készülékek ellenőrzése

Tűzoltó készülékek ellenőrzése

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
A tűzoltó készülékeknek évente alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés), továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti
Ötévente közép- és 10 évente teljes körű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középkarbantartás egyes típusoknál eltérő lehet.

Árajánlat kéréshez kattintson ide!

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 1. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. ciklusidő: két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő megengedett maximuma,
 2. felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása,
 3. karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása,
 4. tűzoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás,
 5. tűzoltó készülék készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett,
 6. tűzoltó készülék karbantartó szervezet OKF azonosító jele: egyedileg sorszámozott, a karbantartó szervezet műhelyét azonosító, hamisítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a karbantartó szervezetek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg,
 7. tűzoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja,
 8. tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum,

 

 1. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
 2. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

 1. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
 2. a) az előírt készenléti helyen van-e,
 3. b) rögzítése biztonságos-e,
 4. c) látható-e,
 5. d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 6. e) használata nem ütközik-e akadályba,
 7. f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 8. g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 9. h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 10. i) karbantartása esedékes-e,
 11. j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 12. k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

(5) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

(6) A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

 1. a) a létesítmény nevét és címét,
 2. b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
 3. c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 4. d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 5. e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
 6. § (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

(3) A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

 

 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

 

    Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez

A B C D
1 érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás
2 ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja
3 tűzoltó készülék 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló nincs követelmény 6 hónap
(+ 1 hónap)1)12 hónap
(+ 1 hónap),2)5 év (+ 2 hónap),10 év (+ 2 hónap)
tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

„9. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

A B C D E
1 A tűzoltó készülék típusa Alap-
karban-
tartás1
Közép-karban-
tartás2
Teljes körű karban-
tartás2
A tűzoltó készülék élettartama4
2 Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év
3 Törőszeges porral oltó3 1 év 15 év 10 év 20 év
4 Gázzal oltó 1 év 10 év 20 év
5 Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év 10 év A vonatkozó műszaki követelmény szerint
6 Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) hat hónap 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig

 

1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap

2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap.

3 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket – újratöltésre – vissza kell juttatni a gyártóhoz

4 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni.”

 

 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

„10. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

Tűzoltó készülékek alapkarbantartásának műveletei

A B C D E F G
1 A karbantartás tárgya 1 2 3 4 5 Az elvégzendő feladatok és tevékenységek
2 A biztonsági és jelzőszerelvények ellenőrzése: X X X X X A tűzoltó készülék működőképességének megállapítása érdekében ellenőrizni kell a biztonsági és a jelzőszerelvényeket.
3 A nyomásmérők ellenőrzése és átvizsgálása, a tűzoltó készülék üzemi nyomásának ellenőrzése: X X A nyomásmérők ellenőrzése során, ha nem működnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyomásérték az előírttól eltér, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.
4 A tűzoltó készülék külső szemrevételezése X X X X X Meg kell vizsgálni, hogy a tűzoltó készülékek kifogástalan és biztonságos működését gátló korróziós hiba, horpadásos vagy domború deformáció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni.
5 A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék tömegellenőrzése: X A tűzoltó készülék tömegét le kell mérni, és ellenőrizni kell a palackba beütött értékkel. A szén-dioxid veszteség legfeljebb 10% lehet.
6 Az ürítő tömlő és lövőke ellenőrzése: X X X X X Ellenőrizni kell a tömlő és a lövőke állapotát, meg kell győződni arról, hogy használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak.
7 A matrica ellenőrzése: X X X X X Ellenőrizni kell a matrica épségét, olvashatóságát és megfelelő tartalmát.
8 A vízzel és habbal oltó tűzoltó készülékek tartályainak kiürítése: X Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell ellenőrizni, további használatra való alkalmasságát megvizsgálni.
9 A porral oltó tűzoltó készülék oltópor ellenőrzése: X Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a csomósodást és a rögképződést. A tűzoltó készülék forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve arra, hogy az ne folyhasson ki. Ha a fenti felsorolt hibák valamelyike is látható, valamint nem válik folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 4F. §-ban foglaltak szerint újra kell tölteni.
10 A tűzoltó készülék szerelvényeinek ellenőrzése: X X Szükség esetén levegő átfúvatással meg kell tisztítani a tűzoltó készülék szerelvényeit. Meg kell győződni arról, hogy a tömlő, a lövőke, a szűrő (ha van ilyen felszerelve), a felszállítócső és a töltőszelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy cserélni kell azokat. Ellenőrizni kell a működtető és ürítő szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges.
11 A működtető- és az elsütőfej-szerelvény ellenőrzése:   X X X Ahol a működtető- és az elsütőfej-szerelvény kiszerelhető a töltet kibocsátása nélkül, meg kell tisztítani, és ellenőrizni kell a hibátlan működőképességet, valamint az alkatrészek épségét. A sérült elemeket cserélni kell. A mozgó alkatrészeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása szerinti kenőanyag alkalmazásával védeni kell.
12 A hajtóanyag-palack leszerelése: X X A rögzítő szerelvények meglazításával a hajtóanyagpalackot le kell szerelni.
13 A hajtóanyag-palack vizsgálata: X X A hajtóanyagpalackok kívülről szemrevételezni kell. A sérült hajtóanyagpalackok pótlásakor a gyártó előírásai szerint kell eljárni. A hajtóanyagpalack tömegét le kell mérni, és az értéket a hajtóanyagpalackon lévő beütéssel kell összehasonlítani. Ha a hajtóanyagpalackban az előírt értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van, akkor a gyártó előírása szerint a hajtóanyagpalackot ki kell cserélni. A nyomástartó edények nemzeti szabályozásai alkalmazhatók.
14 Az O-gyűrűk, alátétek cseréje: X X X X X A tömítőelemek ellenőrzésekor vagy cseréjekor a gyártó előírásai szerint kell eljárni. Ha a tömlő zárófóliás tömítőgyűrűvel van szerelve, azt minden esetben cserélni kell.
15 A vízzel, habbal oltó tűzoltó készülékek tartályainak belső vizsgálata: X A műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenőrizni kell a tartályok külső és belső bevonatának épségét és korróziómentességét. A sérült bevonatot fel kell újítani.
16 A porral oltó tűzoltó készülékek tartályainak vizsgálata: X A műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenőrizni kell a tartály korróziómentességét.
17 A vízzel, habbal oltók újratöltése: X A gyártó előírásait figyelembe véve az eredeti töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyettesíteni.
18 A tűzoltó készülékek összeszerelése: X X X X X Az összeszerelést a gyártó előírásait figyelembe véve kell elvégezni. A véletlen működtetés megelőzése érdekében biztosító-szerelvényt kell alkalmazni. A tűzoltó készüléket egyedi azonosítására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy azzal egyenértékű eljárást kell használni.
19 A karbantartást igazoló címke kitöltése: X X X X X Minden karbantartást jelölni kell a 4B. §-ban foglalt előírások szerint.
1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók,
2. törőszeges, állandó nyomású porral oltók,
3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók,
4. hajtóanyag palackos porral oltók,
5. szén-dioxiddal oltók.”