ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Tűzvédelem   Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék a munkavégzési helyük (a létesítmény), a környezetük tűzvédelmi jellemzőit. Továbbá a létesítményben alkalmazandó tűzjelzés módját, a tűzriadó tervben előírt, tűz esetén követendő feladatokat, a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések készenléti helyét és helyes használatát, a munkahelyi Tűzvédelmi szabályzat előírásait, stb.
Az oktatás ismeretanyaga a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv.

Árajánlat kérésért kattintson ide!

Oktatást kell tartani:
– új dolgozó(k) munkába állását megelőzően.
– alkalmi munkavállalót munkába állását megelőzően.
– áthelyezett munkavállalót munkába állását megelőzően.
– alkalmi tűzgyújtási engedéllyel munkát végző személyt a feladat elvégzése előtt.
– a fentiektől függetlenül évente legalább egyszer minden munkavállalót.

Soron kívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani:
– ha a munkavállaló létesítményen belül más munkahelyre kerül beosztásra,
– ha a munkahely kockázati osztálya megváltozik, pl. új tűzveszélyes, illetve tűz,
– vagy robbanásveszélyes anyag, gép technológia kerül alkalmazásra,
– ha a munkavállalót alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésével vagy felügyeletével bízzák meg,
– a munkavállaló tartós távollétet követően áll ismét munkába (gyes, tartós betegállomány stb),
– amennyiben a munkáltató azt bármi okból elrendeli.


1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrõl, a műszaki mentésrõl és a tûzoltóságról

22. §
(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja

9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
7. §
(6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.