ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Szolgáltatások   Tűzvédelem   Tűzvédelmi szabályzatok

Tűzvédelmi szabályzatok

Tűzvédelmi szabályzatok

Tűzvédelmi szabályzatok készítése

A tűzvédelmi szabályzat dokumentuma tartalmazza az Ön cégére, objektumára vonatkozó tűzvédelmi irányelveket. Az okmányban ezen felül szerepelnek a vezető beosztásban és alkalmazotti jogviszonyban dolgozók kötelezettségei, a meghatározott tűz okozta károk megelőzésének módozatai is. Ezen felül magában foglalja még az adott létesítmény tűzveszélyességi besorolását és a megelőzéséhez tartozó védelmi kiegészítők szükségességét (milyen eszközöket kell elhelyeznie és milyen mennyiségben). A tűzvédelmi szabályzat célja, hogy lefektesse az Ön vállalkozására vonatkozó tűzvédelmi tudnivalókat, tűz előfordulása esetén pedig a kivitelezés (eloltás) menetét. A tűzvédelmi irat tartalmi követelménye jogszabályban meghatározott. A szigorú, lefektetett előírások minden ott dolgozóra és/vagy tartózkodó személyre egyaránt vonatkoznak, a szabályzatok betartása kötelező.

Tűzvédelmi szabályzat készítés – mikor van rá szükség?

  • ha több mint öt alkalmazottat foglalkoztat
  • ha olyan helyiség tartozik az Ön hatásköre alá, ahol akár ötven ember is elhelyezhető
  • ha kereskedelmi szállást tart fenn

Árajánlat kéréshez kattintson ide!

Tűzvédelmi szabályzat készítése – mi történik akkor, ha Ön nem rendelkezik ilyennel?

A jogszabályban foglaltak szerint súlyos, pénzbírsággal járó következményei lehetnek annak, ha Ön, mint cégtulajdonos nem rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal. 60.000-250.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki azokra, akik nincsenek birtokában a tűzvédelmi szabályzat okmányának, illetve nem a tűzvédelmi előírások, útmutatások szerint működtetik intézményüket.

A tűzvédelmi szabályzat készítése emellett azért is fontos, mert mind a vezetőségnek, mind pedig az alkalmazottaknak szükségszerű a tűzvédelmi követelményekkel tisztában lenni. Tűz esetén ugyanis az okmányban foglaltak alapján, az irányelvek helyes alkalmazása mellett csökkenthető a tűz nagyobb károkozásának mértéke.

Feljebb megtekintheti, hogy milyen esetekben szükséges a tűzvédelmi szabályzat beszerzése. Teremtsen Ön is biztonságos munkakörülményeket!
Amennyiben tanácsra van szüksége a tűzvédelmi szabályzat elkészítésével kapcsolatban, kérje szakemberek segítségét. Állunk rendelkezésére!

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.
(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,
c) ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.
19/A. § A jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.

A tűzvédelmi szabályzat mellékletei

Amellett, hogy a dokumentum tartalmazza az objektum tűzveszélyességi kategóriába sorolását, számos kiegészítő információt is tartalmaz az épületre (és azon kívülre is) vonatkozólag. A tűzvédelmi szabályzatban előírjuk továbbá, hogy az intézményen belül milyen szabályok vonatkoznak az egyes helyiségek használatára. Meghatározásra kerülnek a tűzoltásra alkalmas eszközök (poroltó) kijelölt helyei, illetve az is, hogy hány darabra van ezekből szükség a megfelelő, biztonságos cégüzemeltetés érdekében. (Ezeket rendszeresen ellenőriztetni kell, erről is találhat leírást a dokumentumban.) Emellett szintén szigorú előírásokhoz mérten megadjuk a tűzvédelmi oktatás procedúráját és azt is, milyen gyakran kell ezeket lebonyolítania. Tűzveszélyes munkafolyamatokat csak abban az esetben folytathat, ha kikéri az erre vonatkozó engedélyt. Erről bővebben kollégáinknál érdeklődhet!
Fontos továbbá, hogy a dohányzásra kijelölt helyekkel kapcsolatos rendszabályokat is ebben a mellékletben foglaljuk össze. Az objektum területén szükséges az egységek jelzések, piktogramok elhelyezése is (dohányzásra kijelölt hely, vészkijárat stb.), természetesen ezek elfogadható elhelyezésére is adunk javaslatokat.

A tűzvédelmi szabályzat készítése a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltak szerint.

3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.
k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.