ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Hírek   Lakó és Társasházak Tűzvédelme

Lakó és Társasházak Tűzvédelme

Lakó és Társasházak Tűzvédelme

A jelenlegi vonatkozó jogszabályok igen röviden lerendezik a lakó és társasházakra vonatkozó előírásokat, úgy is mondhatnánk, hogy csak irányelveket mutatnak.

Lakó és Társasházak

Pont a fentiek miatt a társasházak részére nem elegendő az általánosan, a kereskedelemben kapható tűzvédelmi házirend tábla, melyet feltétlen érdemes kihelyezni. Ezen kívül mást is figyelembe kell venni.

Érdemes odafigyelni az OTSZ 592. § 1. bekezdésében foglaltakra is:
(1) A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A fentiekből látszik, hogy nem elég azt meghatározni, hogy a tűzveszélyes folyadékokból mennyi tárolható, és milyen körülmények között tárolható gázpalack az épületben, hanem az általános szabályokon kívül mentési, intézkedési, tűzriadó tervet is készíteni kell.
A jogszabály a társasház tulajdonosát, kezelőjét, közös képviselőjét, stb. jelöli meg felelős személyként, akinek ki kell dolgoznia az épületre vonatkozóan a helyi tűzvédelmi szabályokat, melyeket írásba kell foglalnia. Ezek a személyek legtöbbször nem tűzvédelmi szakemberek, és a vonatkozó jogszabályokat sem ismerik teljes körűen.
Ezt a feladatot, tevékenységet a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett jobb, ha tűzvédelmi szakemberre bízzák, vagy legalábbis kérik a közreműködését.
A menekülési útvonalakat az épület tervezésekor szokták általában meghatározni, de ezek a dokumentumok az évek múlásával elvesznek, így az 50-60 éve vagy még régebben épült házakra ezeket a dokumentumokat már nem, vagy csak igen nehezen lehet beszerezni. Ilyenkor feltétlen szükséges tűzvédelmi szakember bevonása, mivel az épületre vonatkozó kiürítési számítások elkészítése tűzvédelmi szaktevékenység, melyet legalább tűzvédelmi előadói végzetséggel lehet végezni.
A menekülési útvonalakat a bent tartózkodók részére jól láthatóan jelölni kell, mely jelöléssel kapcsolatban követelményeket határoz meg. Ezek vonatkoznak a jelek elhelyezésére és típusára is. Kihelyezésükkel kapcsolatban is inkább szakember közreműködését érdemes kérni.
A társasház tűzvédelmi szabályait nem elég kidolgozni, azt az érintettekkel meg is kell ismertetni, továbbá a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyekkel (gyerekek) meg kell ismertetniük.
A tűzvédelmi eszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni az épület adottságait, a közösségi területeket és a kiszolgáló helyiségek jellegét (kazánház, gázfogadó-gázmérő helyiség, stb.) és ezek figyelembe vételével kell kiválasztani a megfelelő eszközöket. Ezeket a megfelelő módon ki is kell helyezni, továbbá gondoskodni kell időszakos karbantartásukról, felülvizsgálatukól.

A közösségi terek szempontjából fontos tisztázni, hogy az adott területen milyen tevékenységeket lehet folytatni, mire lehet használni. Vegyük példának a belső udvart:

· Van-e gépjárműparkolás és a parkoló megfelelően kialakított-e?

· Ha parkosított a terület, létesült-e tűzrakó hely és annak a használata le van-e szabályozva?

· Van-e kialakított dohányzóhely a területen, stb.?

A lépcsőházak, közlekedőfolyosók tárolási szempontokból érzékeny területek mind a szakhatóság (Katasztrófavédelem) mind a lakók szempontjából. (A hatóság inkább tiltja a tárolást, a lakó mindent oda szeretne „ideiglenesen” betárolni.) A lakók előszeretettel tárolnak virágokat a folyosókon, lépcsőfordulókban. Ilyen esetben azt is vizsgálni kell, hogy ez mennyiben jelent veszélyt egy esetleges menekülés, mentés során.
A felvonók vészhelyzeti, tűzeseti használatát is szabályozni szükséges, melynél először nem árt tisztázni, hogy a szóban forgó berendezés biztonsági felvonó vagy sem.
A fenti tűzvédelmi szabályok meghatározásában, kidolgozásában a jelenlegi jogszabályok figyelembe vételével tűzvédelmi szakembereink állnak rendelkezésükre.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

Írta: Kovács Ferenc
tűz- és munkavédelmi szakelőadó

2012.10.04


« »