HÍRARCHÍVUM

Oltási teljesítmény

Nem mindegy milyen oltási teljesítmény!

Fontos kérdés, mi az a tűzoltó készülék? Nyilván olyan eszköz, amellyel a tüzet oltjuk. Jó, akkor mivel ezt megtehetjük egy vödör vízzel, vagy tűzoltó fecskendővel, akkor azok is tűzoltó készülékek?
Nem, természetesen ezt az eszközt sokan ismerik „porraloltónak” is, ami persze csak egy fajtája az összesnek. Porral oltó az olyan készülék, amely porral olt. Kicsit sarkítva.
Valójában, ha megnézzük a munkahelyükön, BKV járművön, vagy nyilvános helyeken kirakott piros készüléket, többek között az A, B, C, vagy D betűket találjuk meg rajtuk. A készüléken kötelezően szerepeltetendő jelekről és leírásokról majd egy másik poszt fog szólni.

Tüzek csoportosítása
Mik ezek a betűk? A tüzeket az égő anyag szerint osztályokba sorolják (vagyis, hogy mi is ég, mi táplálja a tüzet):

Patients with a history of serious allergic reactions to human granulocyte colony-stimulating factors such as pegfilgrastim or filgrastim products should not take Fulphila. Dispose of all unused solution, the empty vials, and the used needles and syringe in an appropriate container used for throwing away waste that might hurt others if not handled properly. If concomitant use is unavoidable, decrease current tazemetostat daily dosage by 50% (e https://farmaciasinreceta.org/kamagra/. This is amphotericin B’s primary effect as an antifungal agent.

  • A: a tüzet szilárd, legtöbbször szerves anyag táplálja, lángolva és/vagy parázzsal, izzással égnek
  • B: a tüzet folyékony anyag, vagy cseppfolyós szilárd anyag táplálja
  • C: valamilyen gáz ég
  • D: valamilyen fém ég

Nos, ha emlékszünk még a tűzoltó készüléken lévő betűkre, akkor könnyen kideríthetjük, mit is olthatunk vele, az A jellel ellátott készülékkel a szilárd anyag égését olthatjuk, a B-vel folyadékokat, és így tovább.
Nyilván, mivel a tűzvédelem (nagyon helyesen) agyon van szabályozva és ellenőrizve, a oltó készülékre sem csak a gyártó rajzolgatja fel a jeleket és a minősítést – vicces lenne ugye, ha a gyártó szerint az oltó készülék eloltja a gázok tüzét, mi meg azt vesszük észre, hogy hoppá, nem, és közben már ég a fejünk felett az épület..
Nos, itt jönnek képbe az egységtüzek. Ha egy készülék képes eloltani egy-egy tűzfajtának megfelelő egységtüzet, akkor alkalmas eme tűzfajta oltására. Ezután kerülhet fel a palack oldalára a kategória jele, és árusítható tűzoltásra.

Egységtüzek
Szaknyelven szólva, vizsgálati egységtüzeket az A, B és C tűzosztályoknál állapítottak meg. Ezeket a maguk fizikai valójában felépítik, meggyújtják, és a követelményeknek megfelelő idő alatt el kell oltani őket a tűzoltó készülékkel. Ekkor sikeres a minősítés, ha nem sikerül, akkor kuka, lehet visszajönni máskor.

A tűzoltó készülékek oltási teljesítményének vizsgálatát az MSZ EN 3 szabvány szerint rögzített méretű, tűzosztályok szerint kialakított egységtüzekkel végzik. Az alábbiakban az egyes tűzosztályokat ismertetjük.

Az A tűzosztályú vizsgálati egységtűz

Az A tűzosztályú vizsgálati egységtűz egy falécekből felépített máglya,  melyet fémállványon helyeznek el. A fémállvány magassága 250 mm, szélessége 900 mm, a hossza pedig a vizsgálati egységtűz hosszától függ. A fémállvány 50×50 mm-es szögacélból készül.
A 39 ± 2 mm méretű, fűrészelt falécek anyaga erdei fenyő, melynek nedvességtartalma 10-15 % között lehet. A 13A vizsgálati egységtűz felépítését a 2. és a 3. ábra szemlélteti.

2.ábra: Az A jelű vizsgálati tüzek elölnézete (az összes egységtűzre azonos) 

3.ábra: Az A jelű vizsgálati tűz oldalnézete (13A).

A faléceket a fémállványon 14 rétegben kell egymásra rakni. Az azonos rétegben lévő falécek között a távolság 6 cm. A vizsgálati egységtüzek szélességét alkotó lécek hossza (a 2., 4., 6., 8., 10. és 14. sorokban lévő lécek) 50 ± 1 cm. A hosszanti lécek (az 1., 3., 5., 7., 9., 11. és 13. sorokban lévő lécek) méretét a következők alapján kell meghatározni:
Minden vizsgálati egységtüzet egy számmal és az azt követő A betűvel jelölnek meg. A vizsgálati egységtüzet jellemző szám az 50 cm hosszúságú rétegekhez tartozó lécek száma, amely a vizsgált egységtűz szélességében van elrendezve. A vizsgálati egységtűz hossza (mélysége) a lécek számából, a lécek szélességéből (4 cm) és a lécek közötti távolságból (6cm) számítható. (Lásd a 2. táblázatot!)

2. táblázat

A vizsgálati tűz egységtűz jele A falécek száma az 50 cm hosszúságú, páros számú rétegekben A vizsgálati egységtűz hossza, cm
3A 3 30
5A 5 50
8A 8 80
13A 13 130
21A 21 210
27A 27 270
34A 34 340
43A 43 430
55A 55 550

 

A vizsgálat végrehajtása

A vizsgálati egységtüzet olyan méretű huzatmentes helyiségben építik fel, melyben az oltás akadálymentesen végrehajtható. Az oltást végző személynek munkaruhát kell viselni (a munkaruha magába foglalja a kesztyűnek és a sisaknak a használatát is). Azonban ezeknek a ruhaneműknek különleges tűzvédelmi tulajdonságuk nem lehet.
A tűzoltó készüléket a vizsgálat megkezdése előtt az egységtűz középpontjától 5 m távolságra helyezik el. A begyújtótálcát a famáglya alá helyezik, miután abba 3 cm rétegvastagságban vizet, 0,5 cm rétegvastagságban “ÁFOR 80/100” jelű vegyipari benzint öntöttek.
A tálcában lévő anyagot meggyújtják és 2 percig tartó előégetés után a tálcát a máglya alól kihúzzák. A famáglyát ezután még 6 percen át égni hagyják (a teljes égetési idő tehát 8 perc!) és csak ezután kezdik el az oltást. Az oltás megkönnyítése érdekében az azt végző személy mozoghat a máglya körül és az oltóanyagot akár folyamatosan, akár szakaszosan is a tűzre juttathatja. A vizsgálat (oltás) akkor eredményes, ha az oltóanyag kifogyásáig a tűz eloltása megtörténik és az ezt követő 3 percen belül visszagyulladás nem jön létre, valamint ha három oltási kísérletből kettő sikeres.

A B tűzosztályú vizsgálati egységtűz

A B vizsgálati egységtüzet acéllemezből készült henger alakú tálcában készítik elő. A tálca méreteit és a betöltendő éghető folyadék mennyiségét a 3. táblázat tartalmazza.
A vizsgálati egységtűz jele egy számból és egy B betűből áll. A szám a tálcába töltendő éghető folyadék mennyiségét adja meg literben. A tálca felülete ennek a számnak és a pí-nek (3,14) a szorzata dm2-ben. A tálcába töltött folyadék 1/3-a víz, 2/3-a éghető folyadék.

3. táblázat

Vizsgálati egységtűz jele Folyadék mennyiség 1/3-a víz, 2/3 része éghető folyadék, 1 A tálca
Átmérője mm Mélysége mm Falvastagsága mm Felülete dm2
8B 8 560 100 2,0 25,10
13B 13 720 150 2,0 40,80
21B 21 910 150 2,0 65,90
34B 34 1200 150 2,5 106,70
55B 55 1500 150 2,5 172,70
70B 70 1700 150 2,5 219,80
89B 89 1900 200 2,5 219,80
113B 113 2120 200 2,5 354,80
144B 144 2400 200 2,5 452,00
183B 182 2710 200 2,5 574,60
233B 233 3000 200 2,5 731,60

A vizsgálat végrehajtása

Szabványban maximált szélsebességérték alatt az éghető folyadékot meggyújtják és 1 percen keresztül égni hagyják. Egy perc leteltével az oltást meg kell kezdeni. Az oltási vizsgálat akkor eredményes, ha a tűz kialszik és három vizsgálat közül kettő eredménnyel végződött. Minden egyes vizsgálathoz egy-egy feltöltött, üzemképes készüléket használnak.

Töltetek, minimális oltási követelmények

A szabványnak ez a fejezete a hordozható tűzoltó készülékek előírt töltettömegét, az A illetve B tűzosztályú vizsgálati egységtüzekre vonatkozó minimális oltási követelményeket és  egy adott vizsgálati egységtűz eloltásához szükséges legnagyobb oltóanyagtömeget határozza meg. Az oltóanyagok névleges töltettömegeit oltóanyag-fajtánként a 4., az A illetve a B vizsgálati egységtüzek oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb mennyiségét az 5. és a 6. táblázat tartalmazza.

4. táblázat Az oltóanyagok névleges töltettömegei

Oltópor Szén-dioxid kg Halon kg Víz, vizes oldatok és habok l
Ajánlott érték kg Megengedett érték kg
1 1
2 2 2
3
4 4
5
6 6 6
9 9
12
  1. táblázat Az A vizsgálati egységtüzek oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb mennyisége.
A vizsgálati egységtűz jele Az oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb mennyisége ABC oltópor kg Víz, vizes oldat és hab l
3A 1
5A 2 6
8A 4 9
13A 6
21A 9
(27A)
34A 12
(43A)
55A
  1. táblázat A B vizsgálati egységtüzek oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb mennyisége
A vizsgálati egységtűz jele Az oltóanyag legnagyobb töltetmennyisége
Oltópor kg Szén-dioxid kg Halonok kg Vízalapú anyagok, beleértve a habokat l
21B 1 2 1
34B 2 2 2
55B 3 5 4 3
70B 4 6
89B
113B 6 6
144B 9
183B 12 9
233B

 

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

 

Írta: Tamás Gábor
2012.01.30