ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Hírek   Munkabiztonsági szaktevékenység

Munkabiztonsági szaktevékenység

Munkabiztonsági szaktevékenység

A munkabiztonsági szaktevékenység két csoportra osztható: munkabiztonsági szakértői tevékenységre és munkabiztonsági technikusi tevékenységre

A szakértői tevékenység, mint az a nevében is foglalt szakértői feladatokat foglal magába, mely állami szakirányú és munkabiztonsági felsőfokú végzettséget követel meg. A munkabiztonsági szakértői tevékenység a munkabiztonsági technikusi feladatokon kívül további jogosultságokat is magába foglal.

Ezek általában a felsőfokú végzettséget igénylő feladatok:

 1.  Tervezői tevékenységek,
 2.  Veszélyes technológiák időszakos munkabiztonsági felülvizsgálata,
 3.  Jogi eljárások ( pl.: bírósági, stb. ) során szakértői feladatok ellátása,
 4.  Továbbá a felsőfokú végzettséget igénylő munkavédelmi képviselet, stb.

A továbbiakban a munkabiztonsági technikusi tevékenységeket részletezzük, mivel a napi munkavégzések során a munkáltatók többsége ezekkel a szakemberekkel van kapcsolatban.

A munkabiztonsági szakember – egyszerűbben a munka védelmi – foglalkoztatását a munkavédelmi törvény határozza meg. Hogy milyen végzettségű szakemberre van szükség az adott cégnél a cég tevékenységének veszélyességi osztálya és az alkalmazotti létszám együttesének adatai adják meg.

A munkavédelmi technikusi feladatok:

 1. Közreműködés a szakhatósági ellenőrzések során,
 2. Munkavédelmi oktatásokban közreműködés,
 3. Mentési terv készítésében közreműködés,
 4. Munkabiztonsági kockázatértékelések, felmérések készítése,
 5. Munkabalesetek kivizsgálása és dokumentálása,
 6. A munkáltatónál a munkavállalókat érő veszélyek elleni védőeszközök meghatározásában közreműködés (ez lehet kollektív és lehet egyéni), továbbá ez a feladat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közreműködését is igényli (üzemorvos),
 7. A jogszabályban veszélyes technológiának minősített gépek, berendezések munkabiztonsági szempontú előzetes vizsgálata,
 8. Egyéni védőeszközök juttatásának meghatározása,
 9. Nem veszélyes technológiák időszakos munkabiztonsági vizsgálata,
 10. A megelőzési stratégia munkabiztonsági részének elkészítése,
 11. Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése,
 12. Továbbá a különböző jogszabályokban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásában való részvétel, valamint a munka-egészségügyi feladatokban való közreműködés a szükséges mértékben.

Tűzvédelmi szakembert igénylő feladatok:

Ezek a feladatok is két részre oszthatók, mint a munkavédelmi szakembereknél:

I.         felsőfokú végzettség (tűzvédelmi szakmérnök)

II.         középfokú végzettség (tűzvédelmi előadó)

A tűzvédelmi szakmérnökök feladatai a tűzvédelmi előadói feladatokon kívül:

 • tűzjelző és tűzoltó rendszerek tervezése, és az engedélyeztetési eljárásban részvétel
 • az építkezések, beruházások során a tervdokumentáció tűzvédelmi fejezetének elkészítése
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatások végzése

A tűzvédelmi előadó feladatai:

 1. a tűzvédelmi szabályzat elkészítése, mely tartalmazza
 2. a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 3. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 4. a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 5. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 6. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 7. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 8. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 9. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 10. a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 11. a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.
 12. tűzvédelmi szempontú ellenőrzések és jelentéseinek készítése,
 13. kiürítési gyakorlatok szervezése,
 14. tűzvédelmi oktatási tematikák készítése, oktatások megtartása,
 15. alkalmi és rendszeres tűzvédelmi ellenőrzések megtartása,
 16. a védendő területre az oltóanyagok, oltórendszerek meghatározása,
 17. tűzriadó terv készítése,
 18. közreműködés a szakhatósági ellenőrzések során,
 19. tűzoltóságok részére a helyismereti bejárások szervezésében közreműködés,
 20. a tűzvédelmet érintő nem szakmérnöki tevékenységet érintő számítások elkészítése pl.:
 21. tűzveszélyességi osztályba sorolás,
 22. kiürítés számítás,
 23. befogadó képesség számítás,
 24. tűzterhelés számítás, stb.
 25. közreműködés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésébe, stb.
 26. A munkabiztonsági és tűzvédelmi szakemberek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok megszegése, pl. nem megfelelő végzettségű szakember foglakoztatása, vagy engedély nélküli szaktevékenységnek minősülő feladatok arra nem jogosult személlyel történő elvégeztetése akár több százezer forintos bírságot is maga után vonhat.

A fent leírtak tájékoztató jellegűek, amennyiben kérdések merültek fel Önben, kérje szakembereink segítségét!

Cégünk komplex tevékenység keretében végezi mindkét szakterület feladatait, a terepmunkától a teljes körű dokumentáció elkészítéséig, de a Hatóságokkal való kapcsolattartást is ideértve. Szolgáltatásunk keretében nyugodtan várhatja a hatósági ellenőrzéseket, mert nem lesz feladata, hiszen minden dokumentum, jegyzőkönyv, nyilvántartása rendben lesz.

 

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

 

Írta: Kiss Judit
tűz- és munkavédelmi osztályvezető

2012.05.05.


»