ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Hírek   Munkavédelmi törvény változás

Munkavédelmi törvény változás

Munkavédelmi törvény változás

Munkavédelmi törvény változás 2017. január 01-től.

A 2016. nyarán életbe lépett munkavédelmi törvény változás (Mvt.), mely a  munkavédelmi képviselő megválasztására vonatkozó  előírásokkal módosult 2017. január 08-tól ezzel kapcsolatban bírságolhat az ellenőrző hatóság.

Ennek értelmében annál a munkáltatónál, ahol a munkavállalói létszám eléri a 20 főt munkavédelmi képviselő választást kell lefolytatni. A választásra vonatkozó előírásokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény tartalmazza. A választást a törvény szerint kell lefolytatni. Az eredménytelen választást is szabályozza a törvény 247.§ – 248.§-a, mely szól az érvénytelen és eredménytelen választásról.

  1. január 01-től a munkavédelmi törvényben módosult a 66.§, mely a következőkről szól:

Mvt.66. § (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt.

 

A paragrafus első része eddig is hatályban volt. A változás a sérült bejelentésének késlekedésével lett kiegészítve. Eddig a balesetek késve jelentéséből adódóan a munkáltatónak problémásabb volt a kivizsgálás során a baleset időpontjának és körülményeinek kivizsgálása. Jelen módosulás nagyobb felelősséget és fegyelmet kíván meg a munkavállaló(k) részéről.

A balesetek bejelentésével kapcsolatosan a végrehajtási rendelettel (Vhr.) kiegészítésre került a következő:

Vhr. 9. § (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet

  1. d)a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának;

 

A sérült a balesetének kivizsgálásával, annak minősítésével kapcsolatban eddig is élhetett kifogással a területileg illetékes hatóság felé. Ezt most is megteheti, azonban ehhez egy bejelentő lapot kell kitöltenie. (Mvt., 1. melléklet)

A törvényváltozás magával hozta még a munkabaleseti jegyzőkönyv változását is. A változás a C.), valamint I.) fejezetben található.

 

A részletekről itt érdeklődhet:
Ajánlatkéréshez kattintson ide!

 

Írta: Gál Szabolcs
tűz- és munkavédelmi előadó

2017.01.27.


« »