ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075, Fax: +36 1 422 0698 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Hírek   A vegyi termékek új osztályozása (CLP)

A vegyi termékek új osztályozása (CLP)

A vegyi termékek új osztályozása (CLP)

 

 

A CLP az Európai Unió rendelete, mely révén a vegyi termékek osztályozásának (Classification), címkézésének (Labeling) és csomagolásának (Packaging) uniós rendszere összhangba kerül az ENSZ globálisan harmonizált rendszerével (Globally Harmonized System – GHS)

2015. június 1-jéig az Európában értékesített összes vegyi terméket újra kell osztályozni és címkézni ennek a rendeletnek megfelelően.

Árajánlatkéréshez kattintson ide!

Mi újat hoz a CLP?

 

Piktogramok

A CLP rendelet új veszélyességi piktogramokat vezetett be. Az elfordított négyzet alakú piktogramok a veszélyes termék használata esetén felmerülő veszély(ek) természetét határozzák meg.

Figyelmeztető mondatok

Egy veszélyességi osztályhoz és kategóriához társított mondat, amely leírja a veszélyes termékhez társuló veszélyek természetét, szükség esetén beleértve a veszélyesség fokozatát.

Figyelmeztetés

A termékhez társuló potenciális veszélyt jelezve az olvasó figyelmének felhívására szolgál a veszélyesség súlyosságának relatív szintjének a megjelölésével: „Veszély” jelöli a súlyosabb, míg „Figyelem” a kevésbé súlyos veszélyeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A termék biztonságos kezelésének módját írják le, valamint tartalmazzák a megfelelő intézkedéseket, amennyiben baleset következtében érintkezésbe kerül a termékkel.

 

Piktogramok, mondatok változásai:

Régi jelölések:

Piktogramok, mondatok változásai: régi.

 

Új jelölések:

Új jelölések

 

A CLP/GHS/-ben alkalmazásra kerülő  piktogramok.
1. Akut mérgezés; 2. maró;
3. gyúlékony; 4. környezeti (vízi) veszély!
5. heveny szem-, bőr-irritáció, szenzibilizál;
6. nyomás alatt levő gázok;
7. robbanásveszély, önreaktív, szerves peroxidok;
8. égést tápláló oxidáIó;
9. rákkeltő, reprodukció-károsító, speciális szervkárosító.

 

írta: Gál Szabolcs
Tűz- és munkavédelmi szakelőadó

Árajánlatkéréshez kattintson ide!


« »