HÍRARCHÍVUM

Napelemes rendszerek biztonsága

Napelemes rendszerek biztonsága

A napelem modulok a fényenergiából villamos energiát állítanak elő. Ez az energia egyenfeszültség formájában áll rendelkezésünkre, hiszen a napelemek egyenfeszültséget állítanak elő. Jelenleg ez a feszültség maximálisan DC 1000 V. Napelemes rendszerek biztonága érdekében.

 Áramütés elleni védelem


Az MSZ HD 60 364-7-712-es, a napelemes rendszerek létesítési előírásait tartalmazó szabvány 712.41-es pontja kimondja, hogy a napelemes rendszerek DC-oldalát akkor is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ha a rendszer az AC hálózatról le van választva. Az AC hálózatoknál alkalmazott érintésvédelmi megoldások, mint pl. a TT vagy TN rendszerek állandóan feszültség alatt álló DC rendszereknél nem alkalmazhatók.

A megfelelő megoldás tehát, a II. hibavédelmi osztály, azaz a kettős szigetelés alkalmazása. Minden DC-oldalon alkalmazott berendezés, készülék, vezeték és szerkezeti elem feleljen meg a kettős szigetelés követelményeinek. Ezt a megoldást íja elő az említett létesítési szabvány 712.413.2 pontja.

 

 Alkalmazott csatlakozó- dobozok kialakítása.
A napelemes rendszerek DC-oldalán villamos kötéseket kell létesítsünk, és különböző védelmi készülékeket, pl. túlfeszültség-korlátozókat, biztosítókat, kapcsolókat kell elhelyezzünk. Ezeket DC napelem-csatlakozódoboz alkalmazásával tudjuk megoldani.

A létesítési szabvány 712.511.1 pontja szerint a csatlakozó- dobozok kialakítása során be kell tartani az MSZ EN 60 439-1 szabvány előírásait. Ez azt jelenti, hogy napelemes rendszerek DC-oldalán csak tipizált (TTA) vagy részlegesen tipizált (PTTA) napelem-csatlakozódobozok alkalmazhatók, egyedi kialakításúak nem!

 

DC-oldali villamos szerkezetek megfelelősége.
A létesítési szabvány 712.512.1.1 pontja kimondja: Az egyenáramú oldalon lévő villamos szerkezetek feleljenek meg az egyenfeszültségnek és az egyenáramnak. Ez magától értetődőnek látszik, mégis egy külön szabványpont írja elő. A szabályok  be nem tartása miatt keletkezik a legtöbb tűzeset a napelemes rendszereknél.

 

 Az üzemeltetők, javítást – ellenőrzést végző személyek tájékoztatása
Az idézett szabvány 712.536.2.2.5.1 pontja előírja, hogy a napelem-csatlakozódobozokat el kell látni egy figyelmeztető felirattal, ami jelzi, hogy a dobozban lévő aktív vezetőket állandóan feszültség alatt állóknak kell tekinteni. Az MSZ HD 60 439-7-712 és az MSZ IEC 60 439-1 szabvány vonatkozó előírásainak betartásával előállított, kettős szigetelésű, DC 1000 V-ra bizonylatoltan bevizsgált szerkezetek alkalmazásával kialakított, megfelelő figyelmeztető feliratokkal ellátott, CE megfelelőségi bizonylattal rendelkező előszerelt napelem-csatlakozó- dobozok kell alkalmazni.

 

Túlfeszültség-védelem biztosítása
A vonatkozó előírások szinte valamennyi napelemes rendszer esetében túlfeszültség-védelem kialakítását írják elő. Ez több, összehangoltan kiválasztott túlfeszültség-védő készülék alkalmazásával biztosítható.

 

Hálózathoz történő szakszerű csatlakoztatás
A létesítési szabvány 712.536.2.2.1, 712. 434.1 és 712.413.1.1.1.1 pontjai pontos meghatározásokat tartalmaznak a napelemes rendszereknek a fogyasztói elosztóhálózathoz való csatalakoztatásával kapcsolatban. Megadják a csatlakoztatási pont helyét, annak módját, és előírásokat tartalmaznak a szükséges védelmi készülékekre vonatkozóan. A napelemes rendszerek hálózathoz történő csatlakozatása ezen utasítások figyelembe vételével végezhető el.

 

Írta: Kelemen Péter
mérési osztályvezető

2017.09.30.