ST. FLORIAN ZRT. H-1143 Budapest, Hungária krt. 65. Telefon: +36 1 273 0075 , E-mail: info@stflorian.hu

Kezdőoldal   Hírek   VÁLTOZÁSOK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOKRA ÉS A TŰZRIADÓ GYAKORLATOKRA VONATKOZÓAN

VÁLTOZÁSOK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOKRA ÉS A TŰZRIADÓ GYAKORLATOKRA VONATKOZÓAN

VÁLTOZÁSOK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOKRA ÉS A TŰZRIADÓ GYAKORLATOKRA VONATKOZÓAN

2017 június 16.-tól kezdődően változások léptek hatályba a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló jogszabályban.

Talán a legfontosabb változásokat a jogszabályra vonatkozóan a következők:

Tűzvédelmi szabályzatot érintő változások

A korábbi szabályozással ellentétben, miszerint a szabályzat készítésére kötelezett szervezetnél tűzvédelmi szempontból történt változásokat azonnal alkalmazni kellett, addig a jelenlegi szabályozás értelmében ezen változásokat 30 napon belül kell módosítani a tűzvédelmi szabályzatban. Hogy mikor kell szabályzatot készíttetni, azt a 1996. évi XXXI.
törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szabályozza.

 

  1. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
    a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
    b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
    c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

stb…

 

Azoknál a munkáltatóknál, ahol az oktatások megtörténtének igazolására már elektronikus oktatási naplókat alkalmaznak, jó hír lehet, hogy mostantól kezdve jogszabály is engedélyezi ennek lehetőségét. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell. A szabályzat készítőjére vonatkozóan is azonosíthatóságot ír elő a jogszabály. Ezzel kizárható a szakképesítés nélküli szolgáltató, ugyanis a szabályzatnak tartalmaznia kell a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

Tűzriadó terv

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtására vonatkozó előírás nem változott. tehát továbbra is szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, a gyakorlat eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. Ami azonban a változás az az, hogy a tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. így véget értek a „papíron végrehajtott”, csak naplózott tűzriadó gyakorlatok. Amennyiben a hatóság a bejelentett időpontban megjelenik a gyakorlaton, úgy a helyszínen tudja ellenőrizni, hogy a gyakorlat sikeres volt-e.

Társasházak kötelezettségei

A háromnál több építményszinttel rendelkező, valamint a tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni. Ezt tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozóan. Gondoskodni kell ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. A tűzvédelmi házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.

Bizonyos esetekben a közös képviselők maguk szeretnék ezt a feladatot kivitelezni, de ez egy olyan dokumentum, melyet szakmai képzettség nélkül nem lehet megfelelően elkészíteni. A tűzvédelmi házirend elkészítése nem csak azért fontos, hogy a hatóság irányába “letudjuk” a dokumentálást, hanem az, hogy egy esetleges tűzesetnél mindenki ismerje a teendőit, valamint a szakember általi épület bejáráskor feltárásra kerüljenek a szabálytalanságok, az esetleges karbantartási kötelezettségek.

Írta: Gál Szabolcs – tűz és munkavédelmi előadó


« »